Ses kısıklığı, sesin gücünü ve enerjsini kaybetmesidir.Kişinin sesi çatallanır, tonu değişir, incelir veya kalınlaşır. Ses zor veya güçsüz çıkar.Ses kısıklığı, kişinin sesinin yavaş yavaş veya ani bir şekilde kaybolmasıdır. Bu kaybolma bir anda sesinin kesilmesi de, sesin kalitesinin değişmesi de olabilir. Ses, enerjisini kaybedebilir. incelebilir,kalınlaşabilir, çatallaşabilir veya havalı çıkabilir.Kişi, sesini kontrol edemediği gibi sesini gerektiği şiddette de kullanamayabilir.